twitter

follow JDD_Krakow at http://twitter.com
  • polski
  • english

Tomasz Skutnik


Tomasz Skutnik,
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
w e-point SA

About the speaker: Śledzi na bieżąco rozwój wykorzystywanych przez firmę komponentów i narzędzi. Planuje i prowadzi działania rozwojowe w zakresie wewnętrznych komponentów oprogramowania. Zainteresowania zawodowe: języki programowania, metaprogramowanie, generatory kodu, kompilatory.

 

Topic: Exception Handling in the Systems Built with JEE

Language: Polski

Abstract: W prezentacji poruszone zostaną typowe problemy oraz sposoby radzenia
sobie z nimi przy obsłudze sytuacji wyjątkowych w aplikacjach
JEE. Przedstawione zostaną najczęściej spotykane rodzaje sytuacji
wyjątkowych, sposoby ich obsługi w kodzie aplikacji oraz procedury
przeprowadzania analiz poawaryjnych. Wykład ilustrowany będzie
przykładami z codziennej praktyki rozwijania i serwisowania dużych
aplikacji w technologii JEE w firmie e-point SA.

Proidea